The Self-Revelation and Cognition of VR-Facilitated Virtual Worlds: Towards a Phenomenology of Virtual Habitation

Three Axes of a VR-Facilitated Virtual World

AVANT: Trends in Interdisciplinary Studies 11, no. 2 (2020)

ABSTRACT: In this text it is argued that immersion in virtual reality (VR) with the aid of contemporary VR equipment may offer access to novel types of virtual worlds that differ qualitatively from the “real” world and from other types of fictional worlds. The text begins by (a) distinguishing between VR systems, virtual environments, and virtual worlds; (b) showing how the virtual worlds facilitated by VR systems resemble and differ from the “virtual worlds” created in one’s mind when, for example, reading a novel or watching a film; and (c) identifying necessary and optional elements of a VR-facilitated virtual world. Employing a phenomenological approach that draws on the thought of Ingarden and Norberg-Schulz, it is shown that a visitor to a VR-facilitated virtual world can (and frequently does) shift his or her conscious attention along three different “axes”. First, one’s attention can move “horizontally” between the media that disclose the virtual world through different senses. Second, one’s attention can shift “vertically” between the virtual world’s different ontological strata, including its layers of myriad atomic stimuli; distinguishable elements that possess spatiotemporal extension; assemblages of elements that have a context and relations but lack individual meaning; glimpses that build up a lattice of meaning and contribute to one’s knowledge of the world; and the virtual world envisioned as a coherent mentally concretized whole. Third, one’s attention can shift “interspatially” between the many different overlapping constituent spaces of the virtual world, including its perceptual, concrete, natural, built, identifiable, technological, emotional, social, economic, political, cultural, ecological, and possibility spaces. This triaxial phenomenological framework can shed new light on the rich and diverse ways in which VR-facilitated virtual worlds manifest themselves as emergent wholes constituted within human consciousness; also, it suggests approaches by which visitors might more proactively mentally explore and come to inhabit such virtual worlds.

Read more

Twarde światło i architektura kosmiczna: Analiza fenomenologiczno-estetyczna filmu Tron jako wzorca paradygmatu ‘Siatki Cyberprzestrzennej’

Twarde światło i architektura kosmiczna: Analiza fenomenologiczno-estetyczna filmu Tron jako wzorca paradygmatu ‘Siatki Cyberprzestrzennej’ (M. Gladden, 2019)

In Rejestry Kultury (Perspektywy Ponowoczesności, vol. 9), edited by Ksenia Olkusz, pp. 481-501 • Wrocław: Facta Ficta Research Centre, 2019

ABSTRACT: W niniejszym rozdziale przedstawiona zostanie fenomenologiczno-estetyczna analiza sposobu, w jaki użycie namacalnego, „ucieleśnionego” światła jako budulca architektonicznego w filmie Disneya Tron z 1982 roku przyczyniło się do założenia paradygmatu konstrukcji i wizualizacji immersyjnych światów elektronicznych. Paradygmat ten (Siatka Cyberprzestrzenna) pozostaje aktualny w dzisiejszej erze rosnącej popularności technologii rzeczywistości wirtualnej. Analiza obejmuje dwie części. Po pierwsze, rozważane będzie użycie „twardego światła” jako elementu architektonicznego w świecie elektronicznym, przedstawionym w filmie Tron. Druga część analizy obejmie sposób, w jaki użycie twardego światła w Tronie przyczyniło się do stworzenia jednego z podstawowych paradygmatów albo metafor konstruowania cyberprzestrzeni i wizualizacji środowisk wirtualnych, to jest, paradygmatu Siatki Cyberprzestrzennej.

Read more

Novel Forms of ‘Magical’ Human-Computer Interaction Within the Cyber-Physical Smart Workplace: Implications for Usability and User Experience

International Journal of Research Studies in Management (2019)

ABSTRACT: The growing use of advanced AI, ambient intelligence, augmented reality (AR), and virtual reality (VR) technologies of the sort found within the emerging cyber-physical smart workplace has been described as enabling new forms of human-computer interaction (HCI) that are “magical” in nature. This study shows that from an anthropological perspective, such a workplace environment can indeed be understood as “magical”; however, that “magicality” is a double-edged sword that can potentially both enhance and damage user experience (UX) for workers and other occupants of such environments. First, by analyzing existing social anthropological and philosophical anthropological accounts of magic, typical elements of magical practice are identified. Using Nielsen’s empirical analysis of HCI usability heuristics as a basis, a prospective heuristic evaluation is then carried out for the usability of a generic “magical” environment, in order to identify elements of magical practice that might be expected to enhance or impair user experience when they are required for interaction with the environment. A more specific heuristic usability evaluation is then performed for the “magical” aspects of HCI created by two kinds of constituent technologies that are typical for a cyber-physical smart workplace: those of (a) ambient intelligence and IoT-enabled systems and (b) AR and VR systems. It is shown that the magical aspects of HCI within the emerging cyber-physical smart workplace differ significantly in their potential UX impacts from the magicality involved with earlier forms of computing, and the implications of this fact for the management of future workplaces are identified and discussed.

Read more

Who Will Be the Members of Society 5.0? Towards an Anthropology of Technologically Posthumanized Future Societies

Toward Society 5.0: The Dynamics of Posthumanization

Social Sciences 8, no. 5 (2019)

ABSTRACT: The Japanese Government’s “Society 5.0” initiative aims to create a cyber-physical society in which (among other things) citizens’ daily lives will be enhanced through increasingly close collaboration with artificially intelligent systems. However, an apparent paradox lies at the heart of efforts to create a more “human-centered” society in which human beings will live alongside a proliferating array of increasingly autonomous social robots and embodied AI. This study seeks to investigate the presumed human-centeredness of Society 5.0 by comparing its makeup with that of earlier societies. By distinguishing “technological” and “non-technological” processes of posthumanization and applying a phenomenological anthropological model, the study demonstrates: (1) how the diverse types of human and non-human members expected to participate in Society 5.0 differ qualitatively from one another; (2) how the dynamics that will shape the membership of Society 5.0 can be conceptualized; and (3) how the anticipated membership of Society 5.0 differs from that of Societies 1.0 through 4.0. The study describes six categories of prospective human and non-human members of Society 5.0 and shows that all six have analogues in earlier societies – which suggests that social scientific analysis of past societies may shed unexpected light on the nature of Society 5.0.

Read more

Istoty inaczej-ludzkie, quasi-ludzkie i nie-ludzkie jako członkowie przyszłych społeczeństw: Analiza dynamiki posthumanizacji technologicznej

Świat sposthumanizowany

The International Conference on Humans in a Technological World: The Anthropology of Technics • Jagiellonian University, Kraków • May 10, 2019

ABSTRACT: Procesy „posthumanizacji” mogą być rozumiane jako dynamika, za pomocą której społeczeństwo ludzkie włącza do siebie poza „naturalnymi” biologicznymi istotami ludzkimi innych członków, którzy przyczyniają się do struktury, działalności albo znaczenia tego społeczeństwa.
Dzisiaj posthumanizacja identyfikowana jest głównie z włączeniem w ludzkie społeczeństwo zaawansowanej sztucznej inteligencji i robotów społecznych, które ludzie zapraszają do swoich domów i miejsc pracy jako asystentów, współpracowników i towarzyszy. Rozmaite projekty badawcze stwierdzają sposoby, w jakie takie łączenie nie-ludzkiej sprawczości do ludzkiego społeczeństwa stwarza nowe wymiary społecznej rzeczywistości. W niniejszej prezentacji natomiast twierdzimy, że chociaż taka „posthumanizacja technologiczna” faktycznie jest fenomenem dość nowym, może być ona porównana z procesami „posthumanizacji nietechnologicznej,” które od dawna poszerzały społeczeństwa ludzkie o wiele typów nie-ludzkiej sprawczości. Na przykład, wszystkie społeczeństwa, w których ludzie zamieszkiwali i pracowali z zwierzętami domowymi; wierzyli w aniołów, demony albo potwory; albo starali się rozmawiać z zmarłymi krewnymi mogą być rozumiane jako społeczeństwa (nietechnologicznie) posthumanizowane. Starożytne formy posthumanizacji nietechnologicznej i rozwijające się formy posthumanizacji technologicznej będą zidentyfikowane, zanalizowane, i porównane przy zastosowaniu podejścia fenomenologicznego. Prezentacja pokaże, jak społeczeństwa posthumanizowane zarówno technologicznie jak i nietechnologicznie włączają różnych członków, których można klasyfikować jako „naturalne” biologiczne istoty ludzkie, sztucznie rozszerzone istoty ludzkie lub meta-ludzkie, epi-ludzkie, para-ludzkie, albo nie-ludzkie istoty.

Read more

Dynamics of Technological Posthumanization: Distinguishing the Anticipated Paths of Developed and Emerging Economies

Differing Paths to Technological Posthumanization

In ICTM 2018: Proceedings of the International Conference on ICT Management for Global Competitiveness and Economic Growth in Emerging Economies, edited by Jolanta Kowal, Anna Kuzio, Juho Mäkiö, Grażyna Paliwoda-Pękosz, and Piotr Soja • University of Wrocław, 2018

ABSTRACT: The processes of “posthumanization” can be understood as those dynamics by which a human organization or society comes to include members other than “natural” biological human beings who contribute to the structure, activities, or meaning of that organization or society. In the world of business, such posthumanization is commonly identified with the growing use of social robots, autonomous AI, and joint human-computer systems to perform work that in earlier eras would have been performed by human beings acting alone. Such “technological” posthumanization is often presented as a new phenomenon occurring largely in those developed economies that are pioneering Industry 4.0 paradigms (e.g., by expanding workplace automation) and that are uniquely positioned to harness such forces to drive economic growth. Here, however, we contend that such emphasis on the novelty of technological posthumanization overlooks forms of non-technological posthumanization that have been at work in human societies for millennia. Such dynamics of non-technological posthumanization have weakened significantly in many developed economies since the mid-20th century; however, they remain relatively strong in emerging economies. In this study, a conceptual framework is developed for identifying and comparing phenomena through which processes of technological or non-technological posthumanization manifest themselves in developed and emerging economies. It is argued that the ongoing and robust experience with non-technological posthumanization possessed by many of the world’s emerging economies may offer them unique and underappreciated psychological, social, and cultural mechanisms for integrating effectively into their enterprises, organizations, and institutions those novel forms of non-human agency that are at work in key Industry 4.0 technologies, like those relating to social robotics, autonomous AI, and advanced human-computer interfaces.

Read more

Neuromarketing Applications of Neuroprosthetic Devices: An Assessment of Neural Implants’ Capacities for Gathering Data and Influencing Behavior

In Business Models for Strategic Innovation: Cross-Functional Perspectives, edited by S.M. Riad Shams, Demetris Vrontis, Yaakov Weber, and Evangelos Tsoukatos, pp. 11-24 • London: Routledge, 2018

ABSTRACT: Neuromarketing utilizes innovative technologies to accomplish two key tasks: 1) gathering data about the ways in which human beings’ cognitive processes can be influenced by particular stimuli; and 2) creating and delivering stimuli to influence the behavior of potential consumers. In this text, we argue that rather than utilizing specialized systems such as EEG and fMRI equipment (for data gathering) and web-based microtargeting platforms (for influencing behavior), it will increasingly be possible for neuromarketing practitioners to perform both tasks by accessing and exploiting neuroprosthetic devices already possessed by members of society.

We first present an overview of neuromarketing and neuroprosthetic devices. A two-dimensional conceptual framework is then developed that can be used to identify the technological and biocybernetic capacities of different types of neuroprosthetic devices for performing neuromarketing-related functions. One axis of the framework delineates the main functional types of sensory, motor, and cognitive neural implants; the other describes the key neuromarketing activities of gathering data on consumers’ cognitive activity and influencing their behavior. This framework is then utilized to identify potential neuromarketing applications for a diverse range of existing and anticipated neuroprosthetic technologies.

It is hoped that this analysis of the capacities of neuroprosthetic devices to be utilized in neuromarketing-related roles can: 1) lay a foundation for subsequent analyses of whether such potential applications are desirable or inappropriate from ethical, legal, and operational perspectives; and 2) help information security professionals develop effective mechanisms for protecting neuroprosthetic devices against inappropriate or undesired neuromarketing techniques while safeguarding legitimate neuromarketing activities.

Read more

Sapient Circuits and Digitalized Flesh: The Organization as Locus of Technological Posthumanization

ISBN 978-1-944373-21-4 • Second edition • Defragmenter Media, 2018 • 238 pages

Key organizational decisions made by sapient AIs. The pressure to undergo neuroprosthetic augmentation in order to compete with genetically enhanced coworkers. A corporate headquarters that exists only in cyberspace as a persistent virtual world. A project team whose members interact socially as online avatars without knowing or caring whether fellow team members are human beings or robots. Futurologists’ visions of the dawning age of ‘posthumanized’ organizations range from the disquieting to the exhilarating. Which of these visions are compatible with our best current understanding of the capacities and the limits of human intelligence, physiology, and sociality? And what can posthumanist thought reveal about the forces of technologization that are transforming how we collaborate with one another – and with ever more sophisticated artificial agents and systems – to achieve shared goals?

This book develops new insights into the evolving nature of intelligent agency and collaboration by applying the post-anthropocentric and post-dualistic methodologies of posthumanism to the fields of organizational theory and management. Building on a comprehensive typology of posthumanism, an emerging ‘organizational posthumanism’ is described which makes sense of the dynamics of technological posthumanization that are reshaping the members, personnel structures, information systems, processes, physical and virtual spaces, and external environments available to organizations. Conceptual frameworks and analytical tools are formulated for use in diagnosing and guiding the ongoing convergence in the capacities of human and artificial actors that is being spurred by novel technologies relating to human augmentation, synthetic agency, and digital-physical ecosystems. As the first systematic investigation of these topics, this text will be of interest to scholars and students of posthumanism and management and to management practitioners who must grapple on a daily basis with the forces of technologization that are increasingly powerful drivers of organizational change.

Read more

A Phenomenological Analysis of the Virtual World as Aesthetic Object: Echo, Deepening, or Dissolution of the Lifeworld?

A Phenomenological Analysis of the Virtual World

17th Annual Conference of the Polish Phenomenological Association: History, Body, and Life-World – On Patočka and Beyond • Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw • December 15, 2017

ABSTRACT: In this work we build on the ontological and aesthetic frameworks formulated by Roman Ingarden to develop a phenomenological analysis of the virtual world as aesthetic object. First, ‘virtual reality technology’ is distinguished from ‘virtual environments’ and ‘virtual worlds.’ The types of immersive, interactive virtual worlds accessed through contemporary VR technologies are further distinguished from the types of ‘virtual worlds’ accessed, e.g., by reading a novel or watching a film. Essential and optional elements of virtual worlds are identified, with special attention given to the (software-enforced) ‘laws of nature’ governing the structure and dynamics of elements in a world, the pseudo-natural origins of apparently ‘natural’ elements like wild animals and geographic formations, and the unique positions of the world’s designer(s) and human visitor(s). The potential ‘incompleteness’ of virtual architectural structures and inability to determine whether one’s social interactions are with human or artificial agents is analyzed in light of Ingarden’s interpretation of Husserl’s phenomenological model of intentionality and the perception of objects. It is shown that a virtual building, e.g., does not display all the features of a real-world building but instead possesses some characteristics found in real-world paintings.

Drawing on Ingarden’s framework, the (physical) ontic basis of a virtual world is distinguished from the (purely intentional) virtual world as a work of art that is grasped through perception and the related aesthetic and cultural objects that may be constituted by a visitor who undergoes the right sort of conscious experience. The stratification of a virtual world as a work of art is also investigated. Building on Ingarden’s critique of Husserl’s concept of the ‘lifeworld’ as the natural world that is simultaneously (a) stripped of modern scientific theory and (b) the world that we live in and manipulate, it is suggested that VR-facilitated virtual worlds (like other highly technologized forms of art) undermine the factual possibility for such a lifeworld to exist. In response, though, Patočka’s notion (influenced by Ingarden) of fictional literary worlds as ‘echoes’ of the lifeworld is noted; we thus close by raising the question of whether certain virtual worlds might potentially be employed to help restore the possibility of (perhaps temporarily) establishing a Husserlian lifeworld.

Read more

An Axiology of Information Security for Futuristic Neuroprostheses: Upholding Human Values in the Context of Technological Posthumanization

Frontiers in Neuroscience 11, 605 (2017); MNiSW 2016 List A: 30 points; 2017 Impact Factor: 3.566

ABSTRACT: Previous works exploring the challenges of ensuring information security for neuroprosthetic devices and their users have typically built on the traditional InfoSec concept of the “CIA Triad” of confidentiality, integrity, and availability. However, we argue that the CIA Triad provides an increasingly inadequate foundation for envisioning information security for neuroprostheses, insofar as it presumes that (1) any computational systems to be secured are merely instruments for expressing their human users’ agency, and (2) computing devices are conceptually and practically separable from their users. Drawing on contemporary philosophy of technology and philosophical and critical posthumanist analysis, we contend that futuristic neuroprostheses could conceivably violate these basic InfoSec presumptions, insofar as (1) they may alter or supplant their users’ biological agency rather than simply supporting it, and (2) they may structurally and functionally fuse with their users to create qualitatively novel “posthumanized” human-machine systems that cannot be secured as though they were conventional computing devices. Simultaneously, it is noted that many of the goals that have been proposed for future neuroprostheses by InfoSec researchers (e.g., relating to aesthetics, human dignity, authenticity, free will, and cultural sensitivity) fall outside the scope of InfoSec as it has historically been understood and touch on a wide range of ethical, aesthetic, physical, metaphysical, psychological, economic, and social values. We suggest that the field of axiology can provide useful frameworks for more effectively identifying, analyzing, and prioritizing such diverse types of values and goods that can (and should) be pursued through InfoSec practices for futuristic neuroprostheses.

Read more

Strategic Management Instruments for Cyber-Physical Organizations: Technological Posthumanization as a Driver of Strategic Innovation

International Journal of Contemporary Management 16, no. 3 (2017), pp. 139-55; MNiSW 2016 List B: 14 points

ABSTRACT: Strategic management instruments (SMIs) are tools used to analyze an organization’s strategic situation, formulate effective strategies, and successfully implement them. Despite SMIs’ importance, there has been little systematic research into them – and especially regarding the impact of emerging technologies on SMIs. Here we investigate whether the forces of technological posthumanization that are creating a new class of ‘cyber-physical organizations’ can be expected to affect innovation in the use of SMIs within such organizations. Through a review of strategic management literature, we identify nearly 100 SMIs and categorize them according to their use in (a) strategic analysis, (b) strategy formulation, or (c) strategy implementation. Meanwhile, an analysis of cyber-physical systems and technological posthumanization reveals three dynamics that are converging to create an emerging class of cyber-physical organizations: (a) roboticization of the workforce; (b) deepening human-computer integration; and (c) the ubiquitization of computation. A framework is developed for mapping the impacts of these dynamics onto the inputs, agents, processes, and outputs involved with the three types of SMIs. Application of the framework shows that technological posthumanization should be expected to both facilitate and require innovation in cyber-physical organizations’ use of all three types of SMIs.

Read more

Technomancy and the Conjuring of Virtual Worlds: The Utilization of ‘Digital Magical Practice’ as Organizational Strategy

Technomancy and the Conjuring of Virtual Worlds

The 3rd DELab UW International Conference: Ongoing Digitalisation of Economies and Societies • Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski, Warszawa • September 29, 2017

ABSTRACT: Efforts to formally define ‘magic’ and to identify the aspects that distinguish magical practice from other human pursuits have been made from both a theological perspective (e.g., St. Thomas Aquinas) and, more recently, an anthropological perspective (e.g., Frazer, Mauss, Durkheim, Malinowski, and Tambiah). Frequently cited elements of magic include its use of esoteric symbols, gestures, and speech that are only understood only by a small, elite group of initiated practitioners; its use of specially prepared ritual instruments; its attempt to harness the power of invisible, intelligent, nonhuman entities (such as demons or nature deities) to produce specific physical effects; and its attempt to manipulate hidden (or ‘occult’) forms of causality rather than obviously explicable physical causality.

As early as the 1970s, scholars noted that the practice of computer programming reflects several such aspects of magic as it is traditionally defined. For example, conventional computer programming requires mastery of an esoteric body of knowledge passed down between generations of programmers; it employs arcane symbols arranged in elaborate sequential scripts structurally similar to magical incantations; and it allows computers to perform highly complex, seemingly ‘intelligent’ behaviors by means of causal processes that may be comprehensible to programmers but which to ordinary computer users appear quite mystifying.

In this presentation, we argue that it can be expected that the ‘magical’ aspects of computing technology will be transformed and enhanced over the coming years through the development of increasingly sophisticated technologies for virtual reality (VR), artificial intelligence (AI), and ubiquitous computing (UC) that converge to create ‘magically responsive’ digital-physical ecosystems and ‘enchanted’ cyber-physical societies.

Read more

Cyborgization and Virtual Worlds: Portals to Altered Reality

Volume 02 in the Posthuman Cyberware Sourcebook series • ISBN 978-1-944373-20-7 • Mnemoclave, 2017 • 36 pages

SUMMARY: Whether it’s adding a night-vision cybereye or acquiring a full cyborg body, the process of cyborgization reshapes the way in which an individual relates to the physical environment around her. But how does it transform her ability to dive – or to be pulled – into virtual worlds?

Cyborgization and Virtual Worlds: Portals to Altered Reality is a resource for designing campaigns grounded in near-future hard-SF settings in which synthetic bodies and VR cyberware offer characters entirely new ways of perceiving, interpreting, and manipulating the analog and digital worlds…

Read more

Posthuman Cyberware: Blurring the Boundaries of Mind, Body, and Computer

Volume 01 in the Posthuman Cyberware Sourcebook series • ISBN 978-1-944373-18-4. Indianapolis: Mnemoclave, 2017 • 40 pages

SUMMARY: What realities lie behind the glimmering advertisements for designer cyberlimbs, combat neuroaugmentations, prosthetic eyes with squalor-suppression filters, and downloadable charisma?

Posthuman Cyberware: Blurring the Boundaries of Mind, Body, and Computer is a resource for designing campaigns set in near-future hard-SF worlds where sensory, cognitive, and motor neuroprostheses are being increasingly employed for human enhancement – and society is tilting ever further toward the dystopian.

Read more

Neuroprosthetic Supersystems Architecture: Considerations for the Design and Management of Neurocybernetically Augmented Organizations

ISBN 978-1-944373-07-8 • Synthypnion Academic, 2017 • 312 pages

This volume serves a resource for the design and analysis of neuroprosthetic supersystems, which can be defined as organizations – either small or large, simple or complex – whose human members have been neuroprosthetically augmented. While numerous other texts focus on the biomedical engineering of neuroprostheses as technological devices or on the biocybernetic engineering of the host-device system comprising a neuroprosthesis and its human host, this volume presents a unique investigation of the intentional creation of higher-order supersystems that allow multiple neuroprosthetically augmented human beings to interact with one another and with external information systems in order to accomplish some shared task. In essence, this can be understood as the work of designing and managing neuroprosthetically enhanced organizations.

Individual chapters present an ontology of the neuroprosthesis as a computing device; a biocybernetic ontology of the host-device system; an ontology of the neuroprosthesis as an instrument of ‘cyborgization’; motivating and inhibiting factors for the organizational deployment of posthumanizing neuroprostheses by military organizations and other early adopters; an introduction to enterprise architecture in the context of technological posthumanization; an exploration of the implications of neuroprosthetic augmentation for enterprise architecture; and considerations for the development of effective network topologies for neuroprosthetically augmented organizations.

The conceptual frameworks formulated within this book offer a wide range of tools that can be of use to policymakers, ethicists, neuroprosthetic device manufacturers, organizational decision-makers, and others who must analyze or manage the complex legal, ethical, and managerial implications that result from the use of emerging neuroprosthetic technologies within an organizational context.

Read more

The Handbook of Information Security for Advanced Neuroprosthetics

ISBN 978-1-944373-09-2 • Second edition • Synthypnion Academic, 2017 • 324 pages

How does one ensure information security for a computer that is entangled with the structures and processes of a human brain – and for the human mind that is interconnected with such a device? The need to provide information security for neuroprosthetic devices grows more pressing as increasing numbers of people utilize therapeutic technologies such as cochlear implants, retinal prostheses, robotic prosthetic limbs, and deep brain stimulation devices. Moreover, emerging neuroprosthetic technologies for human enhancement are expected to increasingly transform their human users’ sensory, motor, and cognitive capacities in ways that generate new ‘posthumanized’ sociotechnological realities. In this context, it is essential not only to ensure the information security of such neuroprostheses themselves but – more importantly – to ensure the psychological and physical health, autonomy, and personal identity of the human beings whose cognitive processes are inextricably linked with such devices. InfoSec practitioners must not only guard against threats to the confidentiality and integrity of data stored within a neuroprosthetic device’s internal memory; they must also guard against threats to the confidentiality and integrity of thoughts, memories, and desires existing within the mind the of the device’s human host.

This second edition of The Handbook of Information Security for Advanced Neuroprosthetics updates the previous edition’s comprehensive investigation of these issues from both theoretical and practical perspectives. It provides an introduction to the current state of neuroprosthetics and expected future trends in the field, along with an introduction to fundamental principles of information security and an analysis of how they must be re-envisioned to address the unique challenges posed by advanced neuroprosthetics. A two-dimensional cognitional security framework is presented whose security goals are designed to protect a device’s human host in his or her roles as a sapient metavolitional agent, embodied embedded organism, and social and economic actor. Practical consideration is given to information security responsibilities and roles within an organizational context and to the application of preventive, detective, and corrective or compensating security controls to neuroprosthetic devices, their host-device systems, and the larger supersystems in which they operate. Finally, it is shown that while implantable neuroprostheses create new kinds of security vulnerabilities and risks, they may also serve to enhance the information security of some types of human hosts (such as those experiencing certain neurological conditions).

Read more

Managing the Ethical Dimensions of Brain-Computer Interfaces in eHealth: An SDLC-based Approach

In 9th Annual EMAB Conference: Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems (EUROMED 2016) Book of Proceedings, edited by Demetris Vrontis, Yaakov Weber, and Evangelos Tsoukatos, pp. 876-90 • Engomi: EuroMed Press, 2016

ABSTRACT: A growing range of brain-computer interface (BCI) technologies is being employed for purposes of therapy and human augmentation. While much thought has been given to the ethical implications of such technologies at the ‘macro’ level of social policy and ‘micro’ level of individual users, little attention has been given to the unique ethical issues that arise during the process of incorporating BCIs into eHealth ecosystems. In this text a conceptual framework is developed that enables the operators of eHealth ecosystems to manage the ethical components of such processes in a more comprehensive and systematic way than has previously been possible. The framework’s first axis defines five ethical dimensions that must be successfully addressed by eHealth ecosystems: 1) beneficence; 2) consent; 3) privacy; 4) equity; and 5) liability. The second axis describes five stages of the systems development life cycle (SDLC) process whereby new technology is incorporated into an eHealth ecosystem: 1) analysis and planning; 2) design, development, and acquisition; 3) integration and activation; 4) operation and maintenance; and 5) disposal. Known ethical issues relating to the deployment of BCIs are mapped onto this matrix in order to demonstrate how it can be employed by the managers of eHealth ecosystems as a tool for fulfilling ethical requirements established by regulatory standards or stakeholders’ expectations. Beyond its immediate application in the case of BCIs, we suggest that this framework may also be utilized beneficially when incorporating other innovative forms of information and communications technology (ICT) into eHealth ecosystems.

Read more

Information Security Concerns as a Catalyst for the Development of Implantable Cognitive Neuroprostheses

In 9th Annual EMAB Conference: Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems (EUROMED 2016) Book of Proceedings, edited by Demetris Vrontis, Yaakov Weber, and Evangelos Tsoukatos, pp. 891-904 • Engomi: EuroMed Press, 2016

ABSTRACT: Standards like the ISO 27000 series, IEC/TR 80001, NIST SP 1800, and FDA guidance on medical device cybersecurity define the responsibilities that manufacturers and operators bear for ensuring the information security of implantable medical devices. In the case of implantable cognitive neuroprostheses (ICNs) that are integrated with the neural circuitry of their human hosts, there is a widespread presumption that InfoSec concerns serve only as limiting factors that can complicate, impede, or preclude the development and deployment of such devices. However, we argue that when appropriately conceptualized, InfoSec concerns may also serve as drivers that can spur the creation and adoption of such technologies. A framework is formulated that describes seven types of actors whose participation is required in order for ICNs to be adopted; namely, their 1) producers, 2) regulators, 3) funders, 4) installers, 5) human hosts, 6) operators, and 7) maintainers. By mapping onto this framework InfoSec issues raised in industry standards and other literature, it is shown that for each actor in the process, concerns about information security can either disincentivize or incentivize the actor to advance the development and deployment of ICNs for purposes of therapy or human enhancement. For example, it is shown that ICNs can strengthen the integrity, availability, and utility of information stored in the memories of persons suffering from certain neurological conditions and may enhance information security for society as a whole by providing new tools for military, law enforcement, medical, or corporate personnel who provide critical InfoSec services.

Read more

Posthuman Management: Creating Effective Organizations in an Age of Social Robotics, Ubiquitous AI, Human Augmentation, and Virtual Worlds

ISBN 978-1-944373-05-4 • Second edition • Defragmenter Media, 2016 • 442 pages

What are the best practices for leading a workforce in which human employees have merged cognitively and physically with electronic information systems and work alongside social robots, artificial life-forms, and self-aware networks that are ‘colleagues’ rather than simply ‘tools’? How does one manage organizational structures and activities that span both actual and virtual worlds? How are the forces of technological posthumanization transforming the theory and practice of management?

This volume explores the reality that an organization’s workers, managers, customers, and other stakeholders increasingly comprise a complex network of human agents, artificial agents, and hybrid human-synthetic entities. The first part of the book develops the theoretical foundations of an emerging ‘organizational posthumanism’ and presents conceptual frameworks for understanding and managing the evolving workplace relationship between human and synthetic beings. Subsequent chapters investigate concrete management topics such as the likelihood that social robots might utilize charismatic authority to inspire and lead human workers; potential roles of AIs as managers of cross-cultural virtual teams; the ethics and legality of entrusting organizational decision-making to spatially diffuse robots that have no discernible identity or physical form; quantitative approaches to comparing the managerial capabilities of human and artificial agents; the creation of artificial life-forms that function as autonomous enterprises which evolve by competing against human businesses; neural implants as gateways that allow their human users to participate in new forms of organizational life; and the implications of advanced neuroprosthetics for information security and business model design.

As the first comprehensive application of posthumanist methodologies to the field of management, this volume will be of use to scholars and students of contemporary management and to management practitioners who must increasingly understand and guide the forces of technologization that are rapidly reshaping organizations’ form, dynamics, and societal roles.

Read more

Neural Implants as Gateways to Digital-Physical Ecosystems and Posthuman Socioeconomic Interaction

In Digital Ecosystems: Society in the Digital Age, edited by Łukasz Jonak, Natalia Juchniewicz, and Renata Włoch, pp. 85-98 • Warsaw: Digital Economy Lab, University of Warsaw, 2016

ABSTRACT: For many employees, ‘work’ is no longer something performed while sitting at a computer in an office. Employees in a growing number of industries are expected to carry mobile devices and be available for work-related interactions even when beyond the workplace and outside of normal business hours. In this article it is argued that a future step will increasingly be to move work-related information and communication technology (ICT) inside the human body through the use of neuroprosthetics, to create employees who are always ‘online’ and connected to their workplace’s digital ecosystems. At present, neural implants are used primarily to restore abilities lost through injury or illness, however their use for augmentative purposes is expected to grow, resulting in populations of human beings who possess technologically altered capacities for perception, memory, imagination, and the manipulation of physical environments and virtual cyberspace. Such workers may exchange thoughts and share knowledge within posthuman cybernetic networks that are inaccessible to unaugmented human beings. Scholars note that despite their potential benefits, such neuroprosthetic devices may create numerous problems for their users, including a sense of alienation, the threat of computer viruses and hacking, financial burdens, and legal questions surrounding ownership of intellectual property produced while using such implants. Moreover, different populations of human beings may eventually come to occupy irreconcilable digital ecosystems as some persons embrace neuroprosthetic technology, others feel coerced into augmenting their brains to compete within the economy, others might reject such technology, and still others will simply be unable to afford it.

In this text we propose a model for analyzing how particular neuroprosthetic devices will either facilitate human beings’ participation in new forms of socioeconomic interaction and digital workplace ecosystems – or undermine their mental and physical health, privacy, autonomy, and authenticity. We then show how such a model can be used to create device ontologies and typologies that help us classify and understand different kinds of advanced neuroprosthetic devices according to the impact that they will have on individual human beings.

Read more