Istoty inaczej-ludzkie, quasi-ludzkie i nie-ludzkie jako członkowie przyszłych społeczeństw: Analiza dynamiki posthumanizacji technologicznej

Gladden, Matthew E. “Istoty inaczej-ludzkie, quasi-ludzkie i nie-ludzkie jako członkowie przyszłych społeczeństw: Analiza dynamiki posthumanizacji technologicznej” [“Otherly Human, Quasi-human, and Non-human Beings as Members of Future Societies: An Analysis of the Dynamics of Technological Posthumanization”]. Presentation at the International Conference on Humans in a Technological World: The Anthropology of Technics, Jagiellonian University, Kraków, May 10, 2019.

Świat sposthumanizowany

Abstract. Procesy „posthumanizacji” mogą być rozumiane jako dynamika, za pomocą której społeczeństwo ludzkie włącza do siebie poza „naturalnymi” biologicznymi istotami ludzkimi innych członków, którzy przyczyniają się do struktury, działalności albo znaczenia tego społeczeństwa. Dzisiaj posthumanizacja identyfikowana jest głównie z włączeniem w ludzkie społeczeństwo zaawansowanej sztucznej inteligencji i robotów społecznych, które ludzie zapraszają do swoich domów i miejsc pracy jako asystentów, współpracowników i towarzyszy. Rozmaite projekty badawcze stwierdzają sposoby, w jakie takie łączenie nie-ludzkiej sprawczości do ludzkiego społeczeństwa stwarza nowe wymiary społecznej rzeczywistości. W niniejszej prezentacji natomiast twierdzimy, że chociaż taka „posthumanizacja technologiczna” faktycznie jest fenomenem dość nowym, może być ona porównana z procesami „posthumanizacji nietechnologicznej,” które od dawna poszerzały społeczeństwa ludzkie o wiele typów nie-ludzkiej sprawczości. Na przykład, wszystkie społeczeństwa, w których ludzie zamieszkiwali i pracowali z zwierzętami domowymi; wierzyli w aniołów, demony albo potwory; albo starali się rozmawiać z zmarłymi krewnymi mogą być rozumiane jako społeczeństwa (nietechnologicznie) posthumanizowane. Starożytne formy posthumanizacji nietechnologicznej i rozwijające się formy posthumanizacji technologicznej będą zidentyfikowane, zanalizowane, i porównane przy zastosowaniu podejścia fenomenologicznego. Prezentacja pokaże, jak społeczeństwa posthumanizowane zarówno technologicznie jak i nietechnologicznie włączają różnych członków, których można klasyfikować jako „naturalne” biologiczne istoty ludzkie, sztucznie rozszerzone istoty ludzkie lub meta-ludzkie, epi-ludzkie, para-ludzkie, albo nie-ludzkie istoty.