A Phenomenological Analysis of the Virtual World as Aesthetic Object: Echo, Deepening, or Dissolution of the Lifeworld?

A Phenomenological Analysis of the Virtual World

17th Annual Conference of the Polish Phenomenological Association: History, Body, and Life-World – On Patočka and Beyond • Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences, Warsaw • December 15, 2017

ABSTRACT: In this work we build on the ontological and aesthetic frameworks formulated by Roman Ingarden to develop a phenomenological analysis of the virtual world as aesthetic object. First, ‘virtual reality technology’ is distinguished from ‘virtual environments’ and ‘virtual worlds.’ The types of immersive, interactive virtual worlds accessed through contemporary VR technologies are further distinguished from the types of ‘virtual worlds’ accessed, e.g., by reading a novel or watching a film. Essential and optional elements of virtual worlds are identified, with special attention given to the (software-enforced) ‘laws of nature’ governing the structure and dynamics of elements in a world, the pseudo-natural origins of apparently ‘natural’ elements like wild animals and geographic formations, and the unique positions of the world’s designer(s) and human visitor(s). The potential ‘incompleteness’ of virtual architectural structures and inability to determine whether one’s social interactions are with human or artificial agents is analyzed in light of Ingarden’s interpretation of Husserl’s phenomenological model of intentionality and the perception of objects. It is shown that a virtual building, e.g., does not display all the features of a real-world building but instead possesses some characteristics found in real-world paintings.

Drawing on Ingarden’s framework, the (physical) ontic basis of a virtual world is distinguished from the (purely intentional) virtual world as a work of art that is grasped through perception and the related aesthetic and cultural objects that may be constituted by a visitor who undergoes the right sort of conscious experience. The stratification of a virtual world as a work of art is also investigated. Building on Ingarden’s critique of Husserl’s concept of the ‘lifeworld’ as the natural world that is simultaneously (a) stripped of modern scientific theory and (b) the world that we live in and manipulate, it is suggested that VR-facilitated virtual worlds (like other highly technologized forms of art) undermine the factual possibility for such a lifeworld to exist. In response, though, Patočka’s notion (influenced by Ingarden) of fictional literary worlds as ‘echoes’ of the lifeworld is noted; we thus close by raising the question of whether certain virtual worlds might potentially be employed to help restore the possibility of (perhaps temporarily) establishing a Husserlian lifeworld.

Read more

Światło ucieleśnione i zaciemniający parametryzm: Analiza fenomenologiczno-estetyczna praktyki architektonicznej w ‘świecie elektronicznym’

Ogólnopolska konferencja naukowa ‘Wszechświat Disneya’ • Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Pedagogicznego and the Facta Ficta Research Centre, Kraków • December 9, 2017

ABSTRACT: W niniejszej prezentacji przedstawione jest zastosowanie podejścia fenomenologicznego w celu przestudiowania dwóch zagadnień podnoszonych przez praktyki architektoniczne obrazowane w filmach Tron (1982) i Tron: Legacy (2010). Po pierwsze, rozważamy użycie światła ucieleśnionego jako składnika budowlanego w obrazowanym w tych filmach ‘świecie elektronicznym’ (lub ‘drugim wszeczświecie’). Ludzki programista i programy komputerowe przedstawieni jako główni architekci świata elektronicznego stosują światło ucieleśnione jako kluczowy element fizyczny budynków, mostów, dróg, pojazdów, ubrań i innych przedmiotów, albo stwarzając, albo nakreślając namacalne kształty wśród ciemności poza tym niezróżnicowanej. Światło wykorzystowane jest n.p. do stworzenia platform, na których mogą stać postacie, oraz pionowych murów, które stoją na przeszkodzie innym fizycznym przedmiotom ‘zderzającym się’ z nimi. Porównujemy ten fenomen z historycznym w świecie rzeczywistym użyciem światła jako elementu architektonicznego o roli ozdobnej, przedstawiającej, dydaktycznej i funkcjonalnej oraz, w szczególności, z użyciem oświetlenia, aby symulować istnienie dużych fizycznych konstrukcji architektonicznych, które w rzeczywistości nie istnieją. Architektoniczne zastosowanie światła ucieleśnionego inspiruje pytania estetyczne i ontologiczne, które można badać przy pomocy podejścia fenomenologicznego.

Po drugie, badamy sposób, w jaki architektura w świecie elektronicznym omawianych filmów przedstawiona jest jako coś współprojektowanego przez istoty ludzkie i sztucznie inteligentne programy komputerowe przeznaczone do tej roli. W omawianych filmach, ludzki programista wybrał ogólne jakości estetyczne, które mają się przejawiać w architekturze świata elektronicznego i powierzył programom AI rolę przełożenia tych celów na konkretne konstrukcje architektoniczne, automatyzując w ten sposób proces budowania świata spełniającego dane parametry estetyczne. Tron: Legacy prezentuje szczegółowe debaty między ludzkim a AI współarchitektem dotyczące zalet wyboru jakości estetycznych takich, jak swoboda, otwartość, piękno, porządek, doskonalność, skuteczność funkcjonalna, regularność, przewidywalność i chaotyczność, jako cele i parametry dla architektury systemu. Film argumentuje za tym, że dla wspieranego przez AI architektonicznego projektowania parametrycznego wybór jakości estetycznych, które same w sobie wydają się pożądane, może jednakże powodować powstanie struktur z nieprzewidzianymi i bardzo niepożądanymi właściwościami. Wspierany przez sztuczną inteligencję proces architektoniczny, do którego już robił aluzję Tron i który wyraźniej poznany został w Tron: Legacy, może być więc interpretowany (chociaż niezamierzenie) przepowiednia i krytyka współczesnych technik projektowania generatywnego i parametrycznego oraz szczególnego ruchu Parametryzmu.

Read more

An Axiology of Information Security for Futuristic Neuroprostheses: Upholding Human Values in the Context of Technological Posthumanization

Frontiers in Neuroscience 11, 605 (2017); MNiSW 2016 List A: 30 points; 2017 Impact Factor: 3.566

ABSTRACT: Previous works exploring the challenges of ensuring information security for neuroprosthetic devices and their users have typically built on the traditional InfoSec concept of the “CIA Triad” of confidentiality, integrity, and availability. However, we argue that the CIA Triad provides an increasingly inadequate foundation for envisioning information security for neuroprostheses, insofar as it presumes that (1) any computational systems to be secured are merely instruments for expressing their human users’ agency, and (2) computing devices are conceptually and practically separable from their users. Drawing on contemporary philosophy of technology and philosophical and critical posthumanist analysis, we contend that futuristic neuroprostheses could conceivably violate these basic InfoSec presumptions, insofar as (1) they may alter or supplant their users’ biological agency rather than simply supporting it, and (2) they may structurally and functionally fuse with their users to create qualitatively novel “posthumanized” human-machine systems that cannot be secured as though they were conventional computing devices. Simultaneously, it is noted that many of the goals that have been proposed for future neuroprostheses by InfoSec researchers (e.g., relating to aesthetics, human dignity, authenticity, free will, and cultural sensitivity) fall outside the scope of InfoSec as it has historically been understood and touch on a wide range of ethical, aesthetic, physical, metaphysical, psychological, economic, and social values. We suggest that the field of axiology can provide useful frameworks for more effectively identifying, analyzing, and prioritizing such diverse types of values and goods that can (and should) be pursued through InfoSec practices for futuristic neuroprostheses.

Read more

Strategic Management Instruments for Cyber-Physical Organizations: Technological Posthumanization as a Driver of Strategic Innovation

International Journal of Contemporary Management 16, no. 3 (2017), pp. 139-55; MNiSW 2016 List B: 14 points

ABSTRACT: Strategic management instruments (SMIs) are tools used to analyze an organization’s strategic situation, formulate effective strategies, and successfully implement them. Despite SMIs’ importance, there has been little systematic research into them – and especially regarding the impact of emerging technologies on SMIs. Here we investigate whether the forces of technological posthumanization that are creating a new class of ‘cyber-physical organizations’ can be expected to affect innovation in the use of SMIs within such organizations. Through a review of strategic management literature, we identify nearly 100 SMIs and categorize them according to their use in (a) strategic analysis, (b) strategy formulation, or (c) strategy implementation. Meanwhile, an analysis of cyber-physical systems and technological posthumanization reveals three dynamics that are converging to create an emerging class of cyber-physical organizations: (a) roboticization of the workforce; (b) deepening human-computer integration; and (c) the ubiquitization of computation. A framework is developed for mapping the impacts of these dynamics onto the inputs, agents, processes, and outputs involved with the three types of SMIs. Application of the framework shows that technological posthumanization should be expected to both facilitate and require innovation in cyber-physical organizations’ use of all three types of SMIs.

Read more

Technomancy and the Conjuring of Virtual Worlds: The Utilization of ‘Digital Magical Practice’ as Organizational Strategy

Technomancy and the Conjuring of Virtual Worlds

The 3rd DELab UW International Conference: Ongoing Digitalisation of Economies and Societies • Digital Economy Lab, Uniwersytet Warszawski, Warszawa • September 29, 2017

ABSTRACT: Efforts to formally define ‘magic’ and to identify the aspects that distinguish magical practice from other human pursuits have been made from both a theological perspective (e.g., St. Thomas Aquinas) and, more recently, an anthropological perspective (e.g., Frazer, Mauss, Durkheim, Malinowski, and Tambiah). Frequently cited elements of magic include its use of esoteric symbols, gestures, and speech that are only understood only by a small, elite group of initiated practitioners; its use of specially prepared ritual instruments; its attempt to harness the power of invisible, intelligent, nonhuman entities (such as demons or nature deities) to produce specific physical effects; and its attempt to manipulate hidden (or ‘occult’) forms of causality rather than obviously explicable physical causality.

As early as the 1970s, scholars noted that the practice of computer programming reflects several such aspects of magic as it is traditionally defined. For example, conventional computer programming requires mastery of an esoteric body of knowledge passed down between generations of programmers; it employs arcane symbols arranged in elaborate sequential scripts structurally similar to magical incantations; and it allows computers to perform highly complex, seemingly ‘intelligent’ behaviors by means of causal processes that may be comprehensible to programmers but which to ordinary computer users appear quite mystifying.

In this presentation, we argue that it can be expected that the ‘magical’ aspects of computing technology will be transformed and enhanced over the coming years through the development of increasingly sophisticated technologies for virtual reality (VR), artificial intelligence (AI), and ubiquitous computing (UC) that converge to create ‘magically responsive’ digital-physical ecosystems and ‘enchanted’ cyber-physical societies.

Read more

Cyborgization and Virtual Worlds: Portals to Altered Reality

Volume 02 in the Posthuman Cyberware Sourcebook series • ISBN 978-1-944373-20-7 • Mnemoclave, 2017 • 36 pages

SUMMARY: Whether it’s adding a night-vision cybereye or acquiring a full cyborg body, the process of cyborgization reshapes the way in which an individual relates to the physical environment around her. But how does it transform her ability to dive – or to be pulled – into virtual worlds?

Cyborgization and Virtual Worlds: Portals to Altered Reality is a resource for designing campaigns grounded in near-future hard-SF settings in which synthetic bodies and VR cyberware offer characters entirely new ways of perceiving, interpreting, and manipulating the analog and digital worlds…

Read more

Posthuman Cyberware: Blurring the Boundaries of Mind, Body, and Computer

Volume 01 in the Posthuman Cyberware Sourcebook series • ISBN 978-1-944373-18-4. Indianapolis: Mnemoclave, 2017 • 40 pages

SUMMARY: What realities lie behind the glimmering advertisements for designer cyberlimbs, combat neuroaugmentations, prosthetic eyes with squalor-suppression filters, and downloadable charisma?

Posthuman Cyberware: Blurring the Boundaries of Mind, Body, and Computer is a resource for designing campaigns set in near-future hard-SF worlds where sensory, cognitive, and motor neuroprostheses are being increasingly employed for human enhancement – and society is tilting ever further toward the dystopian.

Read more

From Strategic Analysis to Organizational Foresight: 65 Techniques for Diagnosing Present Realities and Potential Futures

ISBN 978-1-944373-11-5 • Synthypnion Business, 2017 • 298 pages

The challenge of developing sound organizational strategy is growing increasingly difficult as accelerating technological change transforms the world’s competitive ecosystems in ways that render many traditional approaches to strategy obsolete. What are the concrete tools and techniques that a contemporary strategic analyst can employ to understand the critical elements of an organization’s internal structure and dynamics and external competitive environment – and to predict the ways in which they may evolve in the future? This book provides a practical step-by-step guide to using dozens of the most important tools for generating organizational insight and foresight, along with an investigation of their underlying nature and purpose. It serves as an accessible introduction for those seeking to learn the essentials of strategic analysis, as well as a comprehensive reference for the experienced organizational strategist.

The book employs the concept of the Strategic Futures Hub as a means for understanding eight domains that are key to the development of strategic foresight for any organization. These are: (1) an organization’s financial resources and realities; (2) its internal architecture and capacities; (3) its current and potential products; (4) consumers’ needs and anticipated future behaviors; (5) competitors and their expected future behaviors; (6) the current and future dynamics of the organization’s competitive ecosystem; (7) causal chains and possible, probable, and desirable organizational futures; and (8) potential organizational strategies. For each of these domains, the reader is taught when and why to choose (or avoid) specific techniques in order to answer a range of the most frequently encountered strategic questions. The volume explains not only traditional analytical tools like market opportunity analysis, benchmarking, resource analysis, stakeholder analysis, SWOT and PESTEL analyses, and the Delphi method, but also emerging techniques like internal prediction markets for organizations, as well as longer-range diagnostic tools from the field of futures studies, such as emerging issues analysis, backcasting, morphological analysis, the futures wheel, and cross-impact analysis.

The nature of each analytical technique is clearly and succinctly described, along with recommended approaches to its use and investigation of practical considerations such as the time commitment and skills required. Discussion of the techniques is enriched by a wealth of diagrams and extensive bibliographic references to the best contemporary scholarship and practice. While a few of the analytical techniques are targeted specifically at commercial enterprises, most will also be of great value to nonprofit organizations, government agencies, and other non-commercial entities that are seeking to better understand their current realities and prospective futures from a strategic perspective.

Read more

The Dystopian Megacorp: Non-Financial Strategies for Domination in Near-Future Cyber-Physical Ecosystems

The Dystopian Megacorp

His Master’s Voice 4th Annual Symposium: Utopias, Dystopias, and Ecotopias • Facta Ficta Research Centre, Kraków • March 25, 2017

ABSTRACT: Creators of cyberpunk science fiction envision a near future in which technological, political, and economic change yield a powerful new type of organization: the megacorporation or ‘megacorp,’ which is frequently depicted as contributing to (and exploiting) the dystopian nature of its society. By analyzing such fictional works, we formulate a definition of the ‘megacorp’ along with two conceptual frameworks: (1) a model of the megacorp as cyber-physical organism; and (2) a typology that reveals the ways in which different kinds of megacorps generate dystopian or (limited) utopian dynamics within their cyber-physical ecosystems. In developing the first framework, concepts from artificial life and management cybernetics are employed to argue that some megacorps are presented as incorporating artificial agency into their organizational architecture in such ways that they do not simply act ‘like’ living organisms but indeed constitute massive synthetic life-forms that inhabit the globalized digital-physical ecosystems of the near future. In developing the second framework, it is noted that contemporary corporations typically pursue a narrow range of strategies for achieving financial profitability so they can purchase resources needed to adapt and grow. However, we contend that – as depicted in cyberpunk science fiction – dystopian megacorps have available to them a broader range of non-financial strategies that they exploit to subdue competitors and obtain the resources needed to survive, evolve, and grow.

Such strategies may employ approaches that are legal and political (e.g., extraterritoriality; corporate courts; corporate citizenship; EULAs; ownership of individuals’ genetic code, cybernetic augmentations, and output); paramilitary (deployment of private military, police, and security forces; cyberwarfare); geospatial (construction of facilities isolated in fortified, orbital, or undersea arcologies; use of ubiquitous sensors and effectors to convert the entire Internet of Things into a corporate facility; virtualization and nonlocalization of organizational architecture; construction of new digital-physical ecosystems to dominate); biological (engineering of biomedical dependencies among employees and consumers; creation of ‘walled-garden’ commercial ecosystems requiring genetic modification for entry); psychological and sociocultural (direct neurocybernetic access to a population’s sensory, cognitive, and motor activity; cultural engineering; memetic warfare); or technological and informatic (monopolization of core global ICT infrastructure; ‘megascale’ data mining, computational simulation, and prediction; automated decision-making by AI; workforce roboticization and cyborgization). Three ‘views’ for analyzing competitive strategies of a megacorp are presented, each of which utilizes two dimensions to distinguish four types of megacorps according to their interactions with their ecosystem and resulting generation of dystopian or utopian dynamics.

The framework is then applied to numerous megacorps described in cyberpunk RPGs, including Arasaka and WorldSat (from Cyberpunk 2020); Evo, NeoNET, Proteus, Renraku, Saeder-Krupp, and Shiawase (from Shadowrun); Belltower Associates, the Picus Group, Tai Yong Medical, and VersaLife (from Deus Ex); Anubis, Augustus, and Imperial (from Ex Machina); and Golden Promise (from Interface Zero).

It is hoped that such frameworks can facilitate efforts to: (1) analyze the roles that creators of cyberpunk science fiction envision for megacorps in their worlds’ ecosystems; (2) explicate how megacorps’ competitive strategies contribute to the dystopian nature of their societies; (3) anticipate new competitive strategies that may emerge if our world’s actual business ecosystems evolve to resemble those presented in cyberpunk fiction; and (4) recognize any real-world corporations that begin to acquire characteristics of (dystopian) megacorps.

Read more

Neuroprosthetic Supersystems Architecture: Considerations for the Design and Management of Neurocybernetically Augmented Organizations

ISBN 978-1-944373-07-8 • Synthypnion Academic, 2017 • 312 pages

This volume serves a resource for the design and analysis of neuroprosthetic supersystems, which can be defined as organizations – either small or large, simple or complex – whose human members have been neuroprosthetically augmented. While numerous other texts focus on the biomedical engineering of neuroprostheses as technological devices or on the biocybernetic engineering of the host-device system comprising a neuroprosthesis and its human host, this volume presents a unique investigation of the intentional creation of higher-order supersystems that allow multiple neuroprosthetically augmented human beings to interact with one another and with external information systems in order to accomplish some shared task. In essence, this can be understood as the work of designing and managing neuroprosthetically enhanced organizations.

Individual chapters present an ontology of the neuroprosthesis as a computing device; a biocybernetic ontology of the host-device system; an ontology of the neuroprosthesis as an instrument of ‘cyborgization’; motivating and inhibiting factors for the organizational deployment of posthumanizing neuroprostheses by military organizations and other early adopters; an introduction to enterprise architecture in the context of technological posthumanization; an exploration of the implications of neuroprosthetic augmentation for enterprise architecture; and considerations for the development of effective network topologies for neuroprosthetically augmented organizations.

The conceptual frameworks formulated within this book offer a wide range of tools that can be of use to policymakers, ethicists, neuroprosthetic device manufacturers, organizational decision-makers, and others who must analyze or manage the complex legal, ethical, and managerial implications that result from the use of emerging neuroprosthetic technologies within an organizational context.

Read more

The Handbook of Information Security for Advanced Neuroprosthetics

ISBN 978-1-944373-09-2 • Second edition • Synthypnion Academic, 2017 • 324 pages

How does one ensure information security for a computer that is entangled with the structures and processes of a human brain – and for the human mind that is interconnected with such a device? The need to provide information security for neuroprosthetic devices grows more pressing as increasing numbers of people utilize therapeutic technologies such as cochlear implants, retinal prostheses, robotic prosthetic limbs, and deep brain stimulation devices. Moreover, emerging neuroprosthetic technologies for human enhancement are expected to increasingly transform their human users’ sensory, motor, and cognitive capacities in ways that generate new ‘posthumanized’ sociotechnological realities. In this context, it is essential not only to ensure the information security of such neuroprostheses themselves but – more importantly – to ensure the psychological and physical health, autonomy, and personal identity of the human beings whose cognitive processes are inextricably linked with such devices. InfoSec practitioners must not only guard against threats to the confidentiality and integrity of data stored within a neuroprosthetic device’s internal memory; they must also guard against threats to the confidentiality and integrity of thoughts, memories, and desires existing within the mind the of the device’s human host.

This second edition of The Handbook of Information Security for Advanced Neuroprosthetics updates the previous edition’s comprehensive investigation of these issues from both theoretical and practical perspectives. It provides an introduction to the current state of neuroprosthetics and expected future trends in the field, along with an introduction to fundamental principles of information security and an analysis of how they must be re-envisioned to address the unique challenges posed by advanced neuroprosthetics. A two-dimensional cognitional security framework is presented whose security goals are designed to protect a device’s human host in his or her roles as a sapient metavolitional agent, embodied embedded organism, and social and economic actor. Practical consideration is given to information security responsibilities and roles within an organizational context and to the application of preventive, detective, and corrective or compensating security controls to neuroprosthetic devices, their host-device systems, and the larger supersystems in which they operate. Finally, it is shown that while implantable neuroprostheses create new kinds of security vulnerabilities and risks, they may also serve to enhance the information security of some types of human hosts (such as those experiencing certain neurological conditions).

Read more